Moet ik naar de dokter?

Huisarts Heer Huisartsenpraktijk Heer Maastricht Dokters van Hier Moet ik naar de dokter Zelftriage

De beste medische app van Nederland “Moet ik naar de dokter?” is hét hulpmiddel dat voor u deze vraag beantwoordt. De site helpt u met een aantal vragen beslissen of het nodig is dat u een afspraak met de dokter maakt. Ook buiten onze openingstijden kunt u daar nagaan of het belangrijk is om naar de dokter te gaan. In dat geval kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (Tel 043-387 77 77).

U kunt dit advies krijgen door op de website van Moet ik naar de dokter te kijken of door de gelijknamige app te gebruiken voor smartphone of tablet.

Betrouwbaar advies

De app is goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen. Alle vragen en adviezen zijn zorgvuldig samengesteld door ons team van triagespecialisten. Daarnaast is Moet ik naar de dokter? de eerste medische app in Nederland die een zogenaamde CE-markering heeft verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid.