‘Heer Ontmoet’ zondag 1 oktober

Image by pch.vector on Freepik

Tussen 28 september en 4 oktober wordt de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd. In Heer hebben Huiskamer Sjuif a-en, Buurtplatform Heer, Ontmoetingswinkel Scharn en Ontmoetingscentrum Aen de Wan zich samengepakt en organiseren op zondag 1 oktober ‘Heer Ontmoet’.

In Aen de Wan vinden diverse activiteiten plaats waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan, samen naar muziek luisteren, toneel bekijken etc. Het gehele programma wordt nog uitgewerkt.

De dag begint om 12.30 uur met desgewenst een lunch, inloop vanaf 12.00 uur. U kunt zich voor de lunch aanmelden (vóór 27 sept) via: voorzitter@buurtplatformheer.nl. Regulier programma vanaf 13.30 uur.